Диагностика

Лечение

Диагностика
Медицински център Прослав разполага с модерен ехограф за диагностика на Zimmer Medizinsysteme