Лазертерапия

Терапия

Лазертерапия
Лазерната терапия има следните ефекти

Биостимулация
Част от лазерната енергия се преобразува в енергия на химическа реакция, като по този начин стимулира молекулите директно чрез пренос на електрони и индиректно чрез образуването на кислородни радикали. От първостепенно значение са оцветените молекули на дихателната верига, като флавопротеините и цитохромите. Резултатът е повишена активност на енергийния метаболизъм, наречена „биостимулация“. Стимулирането на енергийния метаболизъм в клетъчната дихателна верига се проявява и като по-бързо зарастване на тъканни лезии. Този ефект е независим от топлинните ефекти на лазерната светлина.

Топлинни ефекти
Терапевтичният ефект на лазера OptonPro е изключително зависим от топлинния компонент на предаване на енергия и топлинните характеристики на тъканта, които зависят от топлопроводимостта и топлопроводимостта на съответната тъкан. Във физикалната медицина терапевтичните топлинни ефекти в температурния диапазон до прибл. 43°C са желателни.

Аналгетични ефекти
Лазерната светлина се разпръсква и абсорбира в кожата и следователно до голяма степен се превръща в топлина. Лек термичен стимул към ноцицепторите на кожата задейства известните сегментни рефлекси за инхибиране на болката чрез неврона от първи и втори ред, както е описано в теорията за контрол на вратата. Силните топлинни стимули активират невронната и хуморалната ендорфинергична система за инхибиране на болката. И двата механизма са подходящи за лечение на болка в опорно-двигателния апарат.

Рефлексивни ефекти
Сегментните рефлекси, които се активират от лазерна светлина, причиняват мускулна релаксация, както и инхибиране на болката. Това изисква силни топлинни стимули.

Регенеративни ефекти
Описаното ускоряване на оздравителните процеси се проявява предимно под формата на активиране на фибробластите. Важно е да се отбележи нетермичният характер на това активиране, което означава, че са необходими само малки количества лазерна енергия. Затихването на лазерната светлина в тъканта зависи от локализацията на лезията и определя необходимата мощност на лазера, поради което по-дълбоки структури като сухожилия или ставни капсули може да изискват прилагане на високи дози на повърхността.