Магнитотерапия

Терапия

Магнитотерапия
Високо енергийна индуктивна терапия

Човешкото тяло е добра проводяща среда, а също и проводимост на магнитни полета. Тъй като йоните в клетката имат заряд, клетъчната мембрана също се нуждае от определен заряд.

Мембранният заряд на нормалните, здрави клетки е по-висок от този на болните или остарели клетки, включително бактерии и вируси. Когато зарядът на клетъчната мембрана е нисък, клетката има твърде малко енергия, за да изпълнява нормалната си функция. Следователно клетките се нуждаят от енергия и е известно, че стимулацията с електромагнитно поле увеличава тази енергия и оптимизира функцията на клетката.

Електромагнитните полета могат да преминават през клетки, тъкани, органи и кости без никаква деформация или загуба, активират електрохимията на тъканите и подобряват функцията на клетката и клетъчната мембрана.

EmFieldPro генерира магнитно поле от 3 тесла, което е около 600 пъти по-силно от нормална магнитна лента. Това силно магнитното поле стимулира нервните клетки, мускулите и кръвоносните съдове