Д-р Аврам Георгиев

ортопед-травматолог

Д-р Аврам Георгиев - ортопед-травматолог
Придобива специалност по ортопедия и травматология от Медицински Университет – София през 2018г. Член е на Българската Ортопедична и Травматологична Асоциация, Европейската федерация на националните ортопедично-травматологични асоциации (EFORT), Американската Академия на Ортопедичните Хирурзи (AAOS) и др.